Hier vindt u een resume van de projectstappen. Kijk ook bij Werkwijze voor meer informatie.

Walk Through

 • Kennismaking SMCI met het bedrijf
 • Duur 2 -3 dagen
 • Resultaat opdrachtformulering en offerte vooronderzoek

Vooronderzoek

 • Bepalen efficiency verbeteren (€)
 • Opstellen implementatieplan, veranderingsacceptatie
 • Duur: 3-6 weken
 • Resultaat: implementatieplan met doelstellingen, capaciteitsbeslag medewerkers, doorlooptijd en SMCI honorarium

Implementatie

 • Realiseren van efficiencyverbeteringen, nieuwe werkwijzen borgen, opleiden medewerkers
 • Duur: conform implementatieplanning
 • Resultaat: geïmplementeerd werkwijze en efficiencyverbeteringen

Audit

 • Check op bestendigheid implementatie
 • Duur: 5 – 10 dagen
 • Resultaat: advies voor uit te voeren correcties