De werkwijze en projectstappen die SMCI hanteert, brengt met zich mee dat er hoge eisen worden gesteld aan de SMCI medewerkers. Het SMCI team bestaat uit mensen uit de praktijk. De medewerkers zijn allen in staat om zowel op management niveau als op uitvoerend niveau te functioneren. Zij hebben naast een academische opleiding ervaring in de productie, diensten en de overheidssector.