In de media

Pers en nieuwsberichten Regelmatig kunt u SMCI terugvinden in vakbladen. Uitgebreide artikelen waarin onze relaties hun visie geven over de samenwerking met SMCI en de profit die het opgebracht heeft. Van korte artikelen tot uitgebreide uiteen- zettingen van het probleem tot de oplossing.

 

Het bouwen van lieren voor het onderhoud van de kleppen van afsluiters in olieboorputten op dieptes van drieduizend tot achtduizend meter. Dit is de specialisatie van de in Groot Ammers gevestigde onderneming ASEP Elmar, een onderdeel van NOV (National Oilwell Varco). Jaarlijks worden gemiddeld zo'n tweehonderd van deze lierunits in mobiele en stationaire uitvoering vervaardigd en geleverd ergens in de wereld. Omdat ruim tachtig procent van deze lierunits maatwerk is en de materiaalvoorziening soms ronduit slecht, heef ASEP Elmar enige tijd geleden samen met Science Management Corporation International (SMCI) een continu verbetertraject opgestart onder de naam 'project X. Hierbij is onder meer gekeken naar hands on-tijd en werkplekorganisatie.

Lees meer...

Directe productiviteit - de sleuteltijd of hands on-tijd - van het onderhoudspersoneel is in de meeste ondernemingen geen aandachtsgebied. Dit is vreemd, omdat personeelskosten een substantieel deel vormen van het onderhoudsbudget. In de praktijk blijken percentages van onder de 20 procent voor de directe productiviteit geen uitzondering te zijn, terwijl de indirecte productiviteit, zoals lopen en praten, tussen de 60 en 70 procent uitkomt.

Lees meer...

'Een verfrissing van het bestaande TQM-programma en een verdere verdieping van de efficiency-verbeteringen waar Ciba zelf al mee gestard was'. Science Management Corporation International (SMCI) stond met deze opdracht voor de lastige uitdaging om haar efficiencyverbeteringsmethodiek naadloos te laten aansluiten op acties die reeds door Ciba zelf waren ontplooit in het kader van continu verbeteren.

Lees meer...

Om te voorkomen dat het de bottleneck wordt in de totale poederproductielijn voor medicinale voedingen bij Abbott Laboratories, moest het rendement van de verpakkingslijn drastisch worden verbeterd.

Lees meer...

'Veel Nederlandse bedrijven komen onder druk te staan,' zegt Gertjan Kooimans, directeur van Science Management Corporation International b.v. 'Er wordt steeds meer flexibiliteit van ze verwacht.

Lees meer...