In het verleden werd interim management vaak gebruikt als instrument voor het tijdelijk inhuren van capaciteit op management niveau. Tegenwoordig wordt een interimmanager ook ingehuurd om complexe veranderingen en blijvende verbeteringen in een organisatie te realiseren. Uitdagingen waarvoor de tijd, capaciteit of specifieke vaardigheden, ervaring en deskundigheid bij een opdrachtgever vaak ontbreken.

Vooraf worden heldere doelen opgesteld samen met de opdrachtgever en er wordt , in geval er een blijvende verandering moet worden gerealiseerd, een implementatieplan vastgelegd. In dit implementatieplan worden tijd, middelen, mijlpalen en kosten bepaald.

De interim manager van SMCI werkt procesmatig en zorgt ervoor dat uw medewerkers zich continu verbeteren. De interim manager wordt vanuit SMCI hierin ondersteund.